Upišite nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vrsta filtera
Očisti sve
Proširi sve
Otvori sve
Tip
1
70
14
50
13
8
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc
1
1
2
30
14
1
12
29
14
4
4
16
38
1
2
4
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA)
36
2
3
18
18
1
1
1
Imax(8/20) [kA]
1
11
12
60
16
4
20
2
10
20
15
Struja curenja
129
27
Daljinska signalizacija
78
81
Sistem uzemljenja
15
15
18
57
44
Broj modula
45
45
26
38
Dubina ugradnje (mm)
101
14
4
18
Funkcija
154
2
Grupa kataloga 1
1
25
20
5
1
1
1
1
21
62
11
1
Vrsta programa

Zaštita stambenih objekata

Items: 0 New items: 37
002445154
ETITEC B 275/35 (10/350) RC
Ime razreda:
Tip:
T1, T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
275/350
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
35
In (8/20):
002441632
ETITEC D 255/3 MINI
Ime razreda:
Tip:
T3
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
255
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
3
002441712
ETITEC FILT D 20/275F 8A G
Ime razreda:
Tip:
T3
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
002441713
ETITEC EM-RS485
Ime razreda:
Tip:
T3
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
5/6 DC
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
002441714
ETITEC LAN
Ime razreda:
Tip:
T3
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
48 DC
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
002440311
ETITEC B T12 150/12,5 1+0
Ime razreda:
Tip:
T1, T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
150
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
12,5
In (8/20):
25
002440312
ETITEC B T12 150/12,5 1+0 RC
Ime razreda:
Tip:
T1, T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
150
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
12,5
In (8/20):
25
002440315
ETITEC B T12 440/12,5 1+0
Ime razreda:
Tip:
T1, T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
12,5
In (8/20):
25
002440316
ETITEC B T12 440/12,5 1+0 RC
Ime razreda:
Tip:
T1, T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
12,5
In (8/20):
25
002440319
ETITEC B T12 440/12,5 2+0
Ime razreda:
Tip:
T1, T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
12,5
In (8/20):
25
002440320
ETITEC B T12 440/12,5 2+0 RC
Ime razreda:
Tip:
T1, T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
12,5
In (8/20):
25
002440323
ETITEC B T12 440/12,5 3+0
Ime razreda:
Tip:
T1, T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
12,5
In (8/20):
25
002440324
ETITEC B T12 440/12,5 3+0 RC
Ime razreda:
Tip:
T1, T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
12,5
In (8/20):
25
002440327
ETITEC B T12 440/12,5 4+0
Ime razreda:
Tip:
T1, T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
12,5
In (8/20):
25
002440328
ETITEC B T12 440/12,5 4+0 RC
Ime razreda:
Tip:
T1, T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
12,5
In (8/20):
25
002440393
ETITEC C T2 275/20 1+0
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
275
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440394
ETITEC C T2 275/20 1+0 RC
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
275
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440395
ETITEC C T2 275/20 4+0
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
275
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440396
ETITEC C T2 275/20 4+0 RC
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
275
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440397
ETITEC C T2 275/20 2+0
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
275
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440398
ETITEC C T2 275/20 2+0 RC
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
275
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440399
ETITEC C T2 275/20 3+0
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
275
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440400
ETITEC C T2 275/20 3+0 RC
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
275
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440401
ETITEC C T2 275/20 1+1
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
275
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440402
ETITEC C T2 275/20 1+1 RC
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
275
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440403
ETITEC C T2 275/20 3+1
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
275
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440404
ETITEC C T2 275/20 3+1 RC
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
275
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440405
ETITEC C T2 440/20 1+0
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440406
ETITEC C T2 440/20 1+0 RC
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440407
ETITEC C T2 440/20 4+0
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440408
ETITEC C T2 440/20 4+0 RC
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440409
ETITEC C T2 440/20 2+0
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440410
ETITEC C T2 440/20 2+0 RC
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440411
ETITEC C T2 440/20 3+0
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440412
ETITEC C T2 440/20 3+0 RC
Ime razreda:
Tip:
T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
20
002440417
ETITEC D T3 275/3 1+0
Ime razreda:
Tip:
T3
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
275
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
3
002440418
ETITEC D T3 275/3 1+0 RC
Ime razreda:
Tip:
T3
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
275
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
3
002440419
ETITEC D T3 440/3 1+0
Ime razreda:
Tip:
T3
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
3
002440420
ETITEC D T3 440/3 1+0 RC
Ime razreda:
Tip:
T3
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
440
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
In (8/20):
3
002440371
ETITEC T WENT 320/25 2+0 RC
Ime razreda:
Tip:
T1, T2
Maksimalni dozvoljeni radni napon Uc:
320
Maksimalna odvodna struja (10/350) Iimp (kA):
25
In (8/20):
25
>
>
0
Vaša korpa je prazna.