Upišite nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Komponente za kompenzaciju reaktivne energije

Komponente za kompenzaciju reaktivne energije

Komponente za kompenzaciju reaktivne energije


ETI je u asortiman uveo komponente za kompenzaciju reaktivne energije, a to su:

 • trofazne kondenzatorske baterije LPC

 • kondenzatorski kontakteri CEM_CN

 • kontroleri za upravljanje reaktivnom energijom PFC

 • prigušnice

 

RCBO KZS 2M2p

RCBO KZS 2M2p

RCBO KZS 2M2p


KZS 2M2p je sklopka diferencijalne struje sa oba pola zaštićena kombinujući karakteristike automatskog prekidača i sklopke na diferencijalnu struju, gde je funkcionalno  nezavisan od mrežnog napona.

Koristi se prvenstveno u krugovima sa povećanim zahtevima u pogledu napona dodira, kao što su kola prenosivih uređaja, u vrtićima, školama, bolnicama itd.

Nova serija VV osigurači sa niskom minimalnom strujom kratkog spoja

Nova serija VV osigurači sa niskom minimalnom strujom kratkog spoja

Nova serija VV osigurači sa niskom minimalnom strujom kratkog spoja


Predstavljamo novu liniju visokonaponskih osigurača sa smanjenom minimalnom strujom kratkog spoja, visoke prekidne moći i do 63 kA, kao I dve vrste udarnih klinova: 50N i 80 N (sa integrisanim ograničenjem zavisnim od temperature) i pouzdan sistem zaptivanja protiv ometanja vlage. VV osigurači se koriste za zaštitu distributivnih transformatora, visokonaponskih motora, visokonaponskih kondenzatora, naponskih transformatora ...

 

 vv_picture

 

EFI-P Nova serije sklopke na diferencijalnu struju

EFI-P Nova serije sklopke na diferencijalnu struju

EFI-P Nova serije sklopke na diferencijalnu struju


ETI lansira novu seriju sklopke na diferencijalnu struju (RCCB) EFI-P.

 
Glavne prednosti:

-100% automatizovana kontrola svih ključnih parametara svakog proizvoda

- Povećana pouzdanost

- Smanjena snaga disipacije do 45%

 

Informacije: https://efi.etigroup.eu/ 
 

 

 
 
Osigurači za željeznice

Osigurači za željeznice

Osigurači za željeznice


Primjena:

 • za zaštitu željezničkih instalacija
 • za zaštitu visokonaponske sklopne tehnike
Vazdušni prekidači

Vazdušni prekidači

Vazdušni prekidači

Vazdušni prekidači ETIPOWER se koriste za zaštitu distributivnih linija, generatora i ostale električne opreme od preopterećenja i kratkog spoja.

RCBO KZS 2M2p

RCBO KZS 2M2p

RCBO KZS 2M2p


KZS 2M2p je zaštitna sklopka na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom koja objedinjuje svojstva instalacijskog prekidača i zaštitne sklopke na diferencijalnu struju. Rad sklopke je naponski neovisan. Upotrebljava se u strujnim krugovima koji zahtjevaju veći stepen zaštite od napona dodira, npr. u vrtićima, školama, bolnicama itd.
 

Topljivi ulošci NH DC 1000 V aR

Topljivi ulošci NH DC 1000 V aR

NH DC 1000V aR


ETI uvodi novu seriju topljivih uložaka za DC primjenu: NH DC 1000 V aR.

Zaštita fotonaponskih sistema

Zaštita fotonaponskih sistema

Zaštita fotonaponskih sistema


ETI omogućava visokokvalitetna rješenja u području prekostrujne i prenaponske zaštite aplikacija u fotonaponskim sistemima.

Komponente kompenzacije CP reaktivne energije

Komponente kompenzacije CP reaktivne energije

Komponente kompenzacije CP reaktivne energije


ETI uvodi komponente za kompenzaciju reaktivne energije. Sastoji se od:

 • Trofaznih kondenzatora

 • Kontaktora CEM_CN

 • PFC kontrolera faktora snage

 • Prigušnice

 

Grebenaste sklopke

Grebenaste sklopke

Grebenaste sklopke


Grebenaste sklopke serije CS su namijenjene za različite operacije prebacivanja (isključenja/uključenja) u glavnim kao i u pomoćnim strujnim krugovima:

 • Kao motorne sklopke koriste se za direktno pokretanje i zaustavljanje jednofaznih i trofaznih motora. Koriste se i kao preklopke zvijezda - trougao, sklopke za reverziranje motora, naizmjenična sklopka

 • U pomoćnim strujnim krugovima mogu da se koriste kao:

• sklopke za kontrolne, signalne i mjerne krugove

• sklopke, preklopke i višestepene sklopke, npr. za transformatore i aparate za zavarivanje

• grupne sklopke npr. za grijače

• kontrolne sklopke sa automatskim povratkom
 

Vaša korpa je prazna.